Sidonie Nádherná

Datum

"Vy jste měla onu spásnou víru toho, kdo ví: a proto jste byla mou nejmilejší posluchačkou, mou nejbystřejší, tou, kterou nikdo neviděl a kterou jsem přece přede všemi jinými cítil, že tam je a naslouchá."

„Vy jste měla onu spásnou víru toho, kdo ví: a proto jste byla mou nejmilejší posluchačkou, mou nejbystřejší, tou, kterou nikdo neviděl a kterou jsem přece přede všemi jinými cítil, že tam je a naslouchá.“

Karl Maria Rilke

„Když sluch mi přeješ, hned naleznu své slovo.“

Karl Kraus

Sidonie Amalie Wilhelmine Caroline Julie Maria svobodná paní Nádherná z Borutína žila na zdejším zámku od svého narození v roce 1885 až do roku 1943. Po celý svůj život byla mecenáškou umění a obdivovanou podporovatelkou kulturního života na zdejším zámku. Navštěvovali ji zde přední umělci z celé Evropy, mezi nimi také světově proslulý architekt Adolf Loos, malíř Max Švabinský, Rainer Maria Rilke a další. Milovala cestování, byla vzdělaná a mluvila několika jazyky.

Sidonie byla inspirací pro řadu uměleckých děl, pro řadu básníků a umělců. Karl Kraus, uznávaný rakouský literární kritik, spisovatel a básník věnoval Sidonii a janovickému zámeckému parku přes padesát svých básní. Po určitý čas byla také uměleckou můzou Maxe Švabinského. Při jedné z cest do Paříže se v sochařském ateliéru Augusta Rodina seznámila s básníkem Rainerem Maria Rilkem. Byla z toho celoživotní láska, přestože osobně se setkali jen párkrát.

Byla jednou z prvních skutečně emancipovaných žen své doby.

Další
zajímavosti